Algemene Voorwaarden Critical Hit Outdoor 

Toegang tot het evenementen:

 

Alleen als u een geldig toegangsbewijs heeft, wordt u toegelaten op het evenement. Bezoekers zijn bij uitzondering toegelaten maar dan alleen in de “safety-zone”.
Onze Sporten kunnen verschillende leeftijdgrenzen hebben.  Let daarom altijd op voor je aanmeld wat de leeftijdgrens is.  Voor Airsoft hanteren wij in Nederland een minimale leeftijd van 18 Jaar en ouder.  In België kan dit lager zijn maar controleer dit altijd op voorhand.
Indien het Airsoft event in Nederland plaatst vindt dient u ook te beschikken over een NABV ledenpas. Of een NABV-introducéverklaring.  Aan te vragen door een NABV lid via www.mijnnabv.nl.  Spelers uit het buitenland dienen zelf zorg te dragen voor een exemption, ook aan te vragen via www.nabv.nl. Zonder exemption zijn spelers uit het buitenland in overtreding van de Nederlandse met Wapens en Munitie.

 

Indien je geen bekende hebt die geen NABV heeft kunnen wij jullie ook verder helpen maar neem dan eerst contact met ons op via info@critical-hit.eu

 

Reserveren:
Voor het reserveren van kaarten voor een van onze open airsoft evenementen gaat u naar www.critical-hit.nl via de Airsoft Agenda kunt u 1 of meerdere tickets bestellen voor onze open events. Uw reservering is definitief als u een bevestigings-e-mail heeft ontvangen. Als u binnen 48 uur na uw aanmelding en/of betaling geen reactie van Critical Hit Outdoor hebt ontvangen, neem dan a.u.b. even contact met ons op via info@critical-hit.eu.

 

Voor het reserveren groepen groter van 10 of meer Pers.

Voor het reserveren van grotere groepen vragen wij u een e-mail te sturen naar info@critical-hit.eu.   Via deze weg maken wij voor u een vrijblijvende offerte voor uw groep. Deze offertes blijven 7 dagen geldig en dan houden we uw reservering vast.
Na deze 7 dagen wordt uw reservering vrijgegeven en vervalt uw recht op de gereserveerde plekken. En krijgt u na overleg een nieuwe offerte.

 

Nadat u akkoord gaat met de offerte, sturen wij u een factuur voor een aanbetaling. Als u binnen 7 dagen de aanbetaling (25%) heeft betaald heeft wordt uw reservering definitief.  En krijgt u evt. aanvullende informatie toegestuurd.

 

Annulering

 

Annuleren kan alleen via een e-mail naar info@critical-hit.eu

 

Annulering van een open evenement ticket kan zonder opgaaf van reden tot en met de Maandag voor het weekend van het evenement, Dan heb je recht op 100% restitutie.
Vanaf de Dinsdag voor het weekend van het evenement heeft u recht op 50% restitutie.
Via een kortingsvoucher (3 maanden geldig) voor een volgende keer.

 

Vanaf de Donderdag voor een evenement krijgt u geen restitutie meer.
Zelfde geld bij geen afmelding, dan krijgt u ook geen restitutie!
Let op!  Ook een ticket met contante/ pin betaling heeft altijd een betaalverplichting en valt onder dezelfde annuleringsvoorwaarden.  Elke annulering moet ook schriftelijk via info@critical-hit.eu gestuurd worden. De tijd en datum van verzenden telt als moment van annulering.

In uitzonderlijke situaties kan Critical Hit Outdoor alsnog een free ticket geven. Indien dit voor het evenement/ arrangement schriftelijk via e-mail gemeld wordt.  Deze free ticket(s) zullen dan maximaal 3 maanden geldig zijn.

 

Alle Annuleringen van moeten schriftelijk bevestig worden via info@critical-hit.eu. De tijd en datum van verzenden telt als moment van annulering.

 

Voor groepsarrangementen kunt u annuleren tot 14 dagen voor de geboekte datum.
Dan krijgt u nog een volledige restitutie van uw aanbetaling.

Binnen 14 dagen voor uw boekingsdatum blijft 50%  van de offerte nog verschuldigd.
Binnen 7 dagen voor uw boekingsdatum blijft 100% van de offerte nog verschuldigd.
Tenzij schriftelijk anders overheen gekomen.

 

Annuleren door Critical Hit Outdoor.

 

Critical Hit Outdoor behoud altijd het recht om een evenement/ arrangement te annuleren.

Indien een evenement niet doorgaat omdat er te weinig deelnemers aangemeld zijn.  Dan meldt Critical Hit Outdoor dit altijd minimaal 24 uur voor het evenement.
Dit wordt altijd via een e-mail gedaan en we vragen u altijd te bevestigen, zodat we zeker weten dat iedereen geïnformeerd is.

Iedereen die hun ticket/ arrangement al betaald heeft zal een free ticket code krijgen.
voor een volgende Skirm naar keuze. U kunt bezwaar maken en toch een refund vragen. Wij zullen elk bezwaar beoordelen en binnen 72 uur beantwoorden met onze beslissing.

 

Annulering een dag voor / de dag van / tijdens een evenement/ arrangement kan in uitzondering gebeuren bij evt. bijzondere volgende situaties.

 

*Indien er bliksem \ onweer ontstaat tijdens het evenement.

*Bij windkracht 5 en hoger (schaal van Beaufort).

*Elk overige situatie die door de organisatie als gevaarlijk worden beschouw.

 

Bij deze uitzonderlijk situaties wordt er geen refund gegeven gezien dat het overmacht is waar niemand wat aan kan doen.

 

Note!  Bij online betalingen  zitten betaal provider kosten, deze worden automatische ingehouden. Daar hebben wij geen invloed op.  Deze € 0,29 per boeking zullen ook minder worden uitgekeerd.  1x bij betaling en 1x bij refund.

 

 

Wat kan u van ons verwachten.

Uiteraard zal Critical Hit Outdoor zorgdragen voor een fantastische dag.  Onze professionele begeleiders zullen er alles aan doen dat u goed geïnformeerd en begeleid wordt tijdens uw evenement.

 

NABV leden dienen zorg te dragen dat hun Airsoft gear voldoet aan de NABV en WWM-regelementen. Critical Hit Outdoor is nooit aansprakelijk voor enige vorm van schade en letsel door Airsoft gear van NABV leden. Desondanks doen wij er alles aan binnen onze mogelijkheden om elke vorm van schade en letsel te voorkomen.

 

U kunt er ook vanuit gaan dat alle materialen die door Critical Hit Outdoor ter beschikking wordt gesteld, zullen allemaal voldoen aan de Wettelijk en NABV-reglementen.  Aarzel dan ook nooit als u twijfelt aan veiligheid van de materialen om dit aan ons te melden.

Het (correct) dragen van alle beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ten alle verplicht. Brillen, maskers, hesjes enz..

 

NABV leden horen op de hoogte te zijn van de NABV-veiligheid regelementen.

Uiteraard gaan wij ervan uit dat de materialen gebruikt zoals het aan u wordt uitgelegd, geadviseerd of verplicht wordt gesteld door de CHO-begeleiders. Doet u dat niet dan vervalt alle vorm van aansprakelijkheid. 

Airsoft Replica-regels:
Airsoft replica’s dienen in een gesloten koffer, tas of foedraal vervoerd te worden. Pas in de safe-zone mogen deze uit de koffer, tas, foedraal gehaald worden.

Alle airsoft replica’s dienen te voldoen aan de WWM en NABV-regelementen.

Zorg dat je zelf op de hoogte bent van alle regels voor je naar een Critical HIT Outdoor open evenement komt.
er is geen kans op restitutie indien je replica of gear niet voldoet en je kunt daarom niet mee doen.

Critical HIT Outdoor biedt op locatie een replica transport aan als (onofficiële) service voor de spelers. Het transport rijdt tussen 08:30 en 09:00 op de dag van een open evenement.
En na het open evenement rijdt het transport ook tussen 15:30 en 16:30.
Let op!  Dit is geen officiële service en is geheel op eigen risico. Uiteraard dragen onze uiterste zorg voor deze materialen. Alleen is er geen tussenkomst van een verzekering bij een onverhoopt ongeluk.

Critical HIT Outdoor kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de

Vermissing, beschadiging en/of misbruik van het materiaal van deelnemers dat op het evenement worden gebruikt. Hier zijn de deelnemers van het evenement zelf verantwoordelijk voor.

Rookgranaten, Airsoft granaten welke wel of niet mogen wordt per evenement bekeken.
De richtlijn is dat wij de WWM en NABV-regelelementen handhaven.

Mocht u er toch kiezen om materialen te gebruiken die niet zijn toegestaan door de WWM en of de NABV dan wordt u direct verwijderd van het evenement, zonder restitutie van het toegangsgeld.

Het is ook niet toegestaan om echte wapens, vuurwapens, messen, munitie en dergelijke bij u te dragen en/of te gebruiken. Heeft u dit wel bij u, dan wordt u direct verwijderd van het evenement, zonder restitutie van het toegangsgeld.

Airsoft FPS / Joule regels:

 

Onder FPS wordt verstaan: Feet per second, de snelheid waarmee de BB de loop van de replica verlaat. Critical HIT Outdoor houdt zich aan de regels die vastgesteld zijn door de WWM &  NABV in.

Voorafgaand en tijdens een airsoft evenement test Critical HIT Outdoor alle replica’s. Deze waarden die vastgesteld worden tijdens deze meting zijn bindend. De meting wordt gedaan met onze eigen 0,30 gram BB’s  en met FPS-meters die wij beschikbaar stellen. Geen andere BB’s en of FPS-meters zijn toegestaan.

Aan de hand van een controlelijst wordt iedereen gecontroleerd.
Op de lijst wordt bijgehouden of u langs de chrono punt bent geweest.

Als uw replica aan de FPS-/ joule eisen voldoet, krijgt deze replica een markering
(sticker, tyrap, of aantekening op de lijst) zodat de Marshalls van Critical HIT Outdoor kunnen zien dat deze replica aan het evenement mag deelnemen.

 

 

 

Als de organisatie of de Marshalls van Critical HIT Outdoor u tijdens het spel betrapt met een replica die harder schiet dan de vastgestelde FPS-limiet, kunt u niet meer verder spelen met deze replica, En krijgt u 1 waarschuwing.

 

Als uw replica tijdens de test te hard schiet, krijgt u de mogelijkheid om uw replica te downgraden. Indien u daar niet de mogelijkheid toe heeft op het event, dan wordt uw replica in afgekeurd en mag niet meer gebruikt worden.

 

Wordt na de eerste waarschuwing wederom betrapt op een overtreding dan kan u verwijderd worden van het evenement zonder kans op restitutie van toegangsgeld.

 

 

DMR Systemen:

 

DMR is DMR wanneer het een replica is van een realsteel DMR. Er is 1 uitzondering en dat is wanneer een replica van bv een AR15 platform is omgebouwd tot een DMR.

Dan gelden de volgende eisen:
Long rail, Sniper scope, Bipod, realcap/midcap magazijn.
De organisatie heeft hier altijd het laatste word over.

 

Supportguns

Onze eisen hiervoor zijn:  het moet een replica zijn van een realsteel support gun zijn.
Indien deze niet single shot kan schieten dan mag deze Burst fire schieten.  2 seconden de trigger inhouden en minimaal 2 seconden loslaten voor je weer mag schieten.

 

HPA Systemen:

 

Deze systemen moeten voorzien zijn van tournament lock!

 

BB’s:

 

De merken BB’s die Critical HIT Outdoor toelaat op het evenement, zijn alleen biologisch afbreekbare BB’s.  tot een gewicht van 0.30 gram.

Als speler ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de BB’s waarmee je schiet op onze evenementen.

We zullen steekproefsgewijs controleren op BIO BB’s. en gebruikte gewichten.

Indien we u betrappen op het gebruik van niet-bio en of BBs met hoge concentratie Barium sulfaat, Zink, Lood zal dit gemeld worden bij de NABV.

Ook wordt u verwijderd van het evenement zonder restitutie van het toegangsgeld. Er wordt een rapport gemaakt en u kan en zal verantwoordelijk gehouden worden indien dit financiële gevolgen heeft voor onze organisatie, wij zullen u hiervoor persoonlijk aansprakelijk stellen.

Ons advies is dan ook om bij twijfel altijd na te vragen of u uw BB’s kunt gebruiken op onze terreinen.

 

Minimale schietafstand:

 • Alle apparaten met “Full Auto” mogelijkheden: 5 meter.
 • Alle apparaten met enkel “Single Shot” mogelijkheden (S-AEG): 20 meter
  • Binnen de 20 meter ga je over op een sidearm of dummy mes.
 • Alle apparaten met “Bolt Action” mogelijkheden: 25 meter
  • Binnen de 25 meter ga je over op een sidearm of dummy mes.

 

Binnen de 5 meter kun je de spelers / de tegenstander buitenspel stellen door:

 • Binnen 5 meter de tegenstander aan te wijzen met de replica en “PANG” te roepen.
 • De tegenstander aan te raken met een dummy knife en “KNIFE KILL” te zeggen.

 

Niet toegestaan:

 

Airsoft apparaten mogen niet voorzien zijn van accessoires of (onder)delen, welke niet vallen onder de wettelijke vrijstellingsregeling.  Deze voorwerpen vallen onder de wet wapens en munitie en maken geen deel uit van de regeling zoals vastgesteld.

 

Laser attachment, alleen lasers die zijn gekeurd door de NABV
(sticker van de goedkeuring keuring is verplicht)
Alleen dan zijn de lasers toegestaan op onze evenementen. Meld altijd vooraf aan het evenement dat je een laser hebt en laat de sticker zien aan de Marshall bij de FPS.

 

Vandalisme:

 

Vandalisme wordt in geen enkele vorm getolereerd tijdens de evenementen van Critical HIT Outdoor. Gedacht kan worden aan airsoft materiaal van deelnemers en organisatie materiaal. Geleden schade wordt verhaald bij degene die de schade heeft veroorzaakt.

 

Dieren:

 

Indien u een dier spot, is het niet toegestaan hier op te schieten. Mocht u iemand hierop betrappen, meld dit dan direct aan een van de Marshalls.
Elke schade die ontstaat door het niet opvolgen van deze regels, wordt op de betrokken speler(s) rechtstreeks verhaald.
Mocht u betrapt worden bij het mishandelen van een dier, dan wordt u van het evenement verwijderd zonder restitutie van het toegangsgeld en er wordt een melding gedaan bij de NABV.

 

Geweld, racisme:

 

Het is niet toegelaten uitingen van geweld of racisme te uiten. Dit houdt in dat fysiek en/of psychisch geweld niet getolereerd wordt. Mocht hier sprake van zijn, worden hier direct maatregelen op getroffen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat u per direct van het evenement wordt verwijderd, zonder recht op restitutie van het toegangsgeld. En er wordt een melding gedaan bij de NABV.

 

Echte wapens:

Het dragen en/of gebruiken van echte wapens, bijvoorbeeld (vuur- en steek-) wapens, alarmpistolen is verboden. Het overtreden van deze regel heeft als gevolg een directe verwijdering van het evenement, zonder recht op restitutie van het toegangsgeld.
En er wordt een melding gedaan bij de NABV.

 

Roken, alcoholische dranken en drugs:

 

Op de speelvelden mag niet gerookt worden. Dit is alleen toegestaan in de daartoe bestemde rookzones. Ook het nuttigen van alcoholische drank en of drugs is voor- of tijdens een speeldag niet toegestaan. Na de speeldag is dit, mits gematigd gebruik, wel toegestaan.

 

Commercie door derden:

 

Het is niet toegestaan om handel te drijven tijdens de evenementen van Critical HIT Outdoor. Gedacht kan worden aan het verkopen van etenswaren, BB-verkoop, het verhuren of verkopen van Airsoft materiaal, enz.
Bij het overtreden van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering van het evenement, zonder recht op restitutie van het toegangsgeld.

 

Huisregels:

 

U dient zich altijd aan de huisregels van de veldeigenaar te houden, aanvullend heeft Critical HIT Outdoor nog aanvullende/overlappende regels opgesteld.

 

Toiletgebruik:

 

Indien er op een Critical Hit Outdoor Evenement mobiele of vaste toiletten beschikbaar zijn, dient u hiervan gebruik te maken. Laat de toiletten schoon achter voor de volgende gebruiker. Heren, houd rekening met onze vrouwelijke medespelers.

Eten en drinken:

Op de evenementen van Critical HIT Outdoor is het toegestaan om eigen consumpties te nuttigen. Zorg er wel voor dat het afval niet blijft rondslingeren en ingeleverd wordt in de daarvoor bestemde plekken.

 

Gevonden Voorwerpen:

 

Hebt u iets gevonden? Lever dit in bij een Marshall van Critical HIT Outdoor.
De organisatie zal  zorgen ervoor dat dit bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt. Gevonden voorwerpen worden na het evenement maximaal 1 maand bewaard.
Ben je iets verloren meld het bij de Marshalls.  Indien het nog niet is gevonden op de dag zelf,  stuur dan een e-mail.  We checken regelmatig de gevonden voorwerpen bak.

 

 

Ongevallen:

 

Een ongeval zit in een klein hoekje. Hier houdt Critical HIT Outdoor rekening mee. Er is te allen tijde een EHBO’er aanwezig. Deze draagt zorg voor de eerste hulp bij het ongeval.

Als er een ongeval plaatsvindt, roep dan luid “DANGER” zodat er direct actie ondernomen kan worden. Tijdens een ongeval wordt het spel tijdelijk gestaakt.

 

De spelers dienen zich te verzamelen bij de Safety zone, zodat de maatregelen doeltreffend genomen kunnen worden. Het is van belang dat de instructies van de EHBO’er direct opgevolgd worden. Het spel wordt pas vervolgd nadat de organisatie daartoe opdracht heeft gegeven.

 

Aansprakelijkheid:

 

Airsoft is een  buiten- en binnensport met een categorie 2 medium risk.  Als u aanmeldt bij een evenement van Critical HIT Outdoor gaat u altijd akkoord met onze algemene voorwaarden en tekent u een verklaring van aansprakelijkheid.
U geeft hiermee aan dat u op de hoogte bent van de risico’s welke de airsoftsport met zich mee brengt. En dat Critical HIT Outdoor niet aansprakelijk gehouden kan worden voor welk letsel dan ook.  U kiest vrijwillig om mee te doen aan het evenement en bent bewust van de risico’s.
Veiligheid:

 

U dient altijd een goedgekeurde veiligheidsbril te dragen in het speelveld.
Een EN-166-F  keurmerk op uw bril staan !

Een gezichtsmasker is niet verplicht binnen de Airsoftsport, maar wel aan te raden.  De bril en masker worden kosteloos door Critical HIT Outdoor uitgeleend voor introducés.

Spelers met hun eigen gear, of wel eigen veiligheidsmiddelen zijn zelfverantwoordelijk of deze goedgekeurd zijn volgens de reglementen van de NABV.

Komt u uit het speelveld en voordat u de safety zone betreedt, neemt u de volgende stappen:

 • Haal uw magazijn uit uw replica, schiet 2 tot 3 keer op de grond totdat er geen BB’s meer uit komen, zet uw replica op ‘SAFE’; dit geldt ook voor uw side-arm.
 • Een uitzondering op deze regel zijn de zogenaamde boxmagazijnen (drum mags). In dat geval dient de batterij te worden losgekoppeld.

Geen dry-shots in de safe zone.
(Uw replica afvuren zonder daadwerkelijk een BB af te vuren)

Mediaregelement:

 

Critical HIT is altijd gerechtigd beeld- en/of filmmateriaal, dat is gemaakt tijdens een van onze evenementen, te gebruiken voor promotionele doeleinden. Dit tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Het is niet toegestaan zelf beeld- en/of filmmateriaal te maken, zonder vooraf schriftelijk toestemming daarvoor gehad te hebben van Critical HIT. Indien er toestemming is gegeven, dienen de foto’s vóór publieke publicatie gecontroleerd te worden door Critical HIT Outdoor.

 

Overlast:

 

Iedere vorm van geluidsoverlast is niet toegestaan.  Geluid- en/of beelddragers mogen nooit een hinder zijn voor anderen. Uiteraard valt het normale geluid van de gebruikte replica’s, props, voertuigen, enz. niet onder geluidoverlast.

 

 

Afval:

 

Het terrein moet schoon en netjes blijven. Critical HIT Outdoor zal afvalzakken beschikbaar stellen waarin u uw afval kunt gooien. Na het evenement kunt u deze vuilniszak inleveren bij de organisatie.

Met vriendelijke groeten.

Mark & Yolanda Stakenburg
Critical HIT Outdoor.