Verwerkings Register

Contactgegevens: 

Bedrijfsnaam
Critical Hit Outdoor, 
lijsterbeswede 23, 
2993 GA Barendrecht,
e-mailadres: info@critical-hit.eu,
telefoonnummer: +316 47 909 256

Verantwoordelijke
Mark Stakenburg,
e-mailadres: info@critical-hit.eu,
telefoonnummer: +31647909256

 Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:

 Categorie persoonsgegeven(s): Naam, adres, woonplaatsgeboorteplaats en of datum/leeftijd

Categorie betrokkenen: Clienten & Bezoekers

Grondslag voor de verwerking: Wettelijke plicht – WWM – Wet Wapens en Munitie 

Doel verwerking:  Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Zelf verwerken:  Ja  

Waar bevindt zich de verwerker?  Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen 

EU Verwerkersovereenkomst?  Niet van toepassing/Niet nodig 

Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Veiligheidsmaatregelen:  Toegangsbeperking & Voorafgaande autorisatie 

 Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevensNVT 

 Datum aanmaken register: 01 januari 2021

Updates: